Shop » LED Napajanja

Konstantni napon (74)

Konstantna struja (15)

LED napajanja, u promenljivim karakteristikama i uslovima, obezbeđuju stalno održavanje intenziteta svetlosti u led sijalicama. Radni vek LED sijalica značajno mogu smanjiti oscilacije napona pa je za njihovo pravilno funkcionisanje neophodno da napon bude konstantan, a to omogućava odgovarajuće led napajanje. Kvalitetna LED sijalica mora imati i kvalitetno napajanje za led.

Led čip, elektronika, hladnjak i kućište sa grlom – sve su to sastavni delovi led sijalice.

Postoje LED sijalice koje rade na naponu od 12V jednosmerne struje i koriste neophodni transformator koji napon od 220V iz mreže, pretvara u napon od 12V, dok postoje i LED sijalice koje koriste naizmeničnu struju napona 220V.

Napajanje za led trake

Napajanje za led trake stavlja se na označena bakarna polja na sam kraj trake, preko kojeg se uključuje u struju. Proporcionalan odnos između broja ledova po metru kvadratnom i napajanja za led trake je neophodan jer što je veća gustoća LED-ova, potrebno je i snažnije napajanje.

Bilo da je reč o spoljašnjoj ili unutrasnjoj instalaciji, od velike je važnosti napraviti pravilan proračun ukupnog protoka struje kako bi se izabralo i odgovarajuće napajanje. Tamo gde LED rasveta radi konstantno u dužim vremenskim intervalima, preporuka je da se napajanje bira sa rezervom od 30% snage.

Dakle, ukoliko želite da poboljšate i produžite trajanje svoje led rasvete neophodno je da imate odgovarajuće led napajanje koje postoji u dva oblika – konstantni napon i konstantna struja.

U Ultra Light rasveti, na jednom mestu, možete pronaći led napajanja različitog tipa, snage i stepena zaštite.